Extended Viewer

Lansering av MSCI Svenskt Fastighetsindex 2019

Du har väl inte missat vårt seminarium Lansering av MSCI Svenskt Fastighetsindex?
D
en 20 februari håller vi vår traditionsenliga indexlansering, som nu fångar upp en 36 år lång tidsserie över svensk fastighetsmarknad. Rikard Eliasson, Vice President på MSCI, kommer att presentera och analysera avkastning samt avgörande drivkrafter för olika fastighetstyper och geografier.

Anders Kvist, kommer att tala om den kommersiella fastighetsmarknaden utifrån sin roll som senior rådgivare till Generaldirektören på Finansinspektionen.
Pär Magnusson, Chief Rate Strategist på Swedbank, kommer att resonera om den finansiella situationen vi ser idag kommer att fortsätta eller om vi är på väg mot en annan situation.
Amir Chizari, CIO på Riksbyggen, kommer att prata om digital transformation.
Avslutningsvis kommer vi att få lyssna på en intressant och sammanfattande paneldebatt bestående av
Johanna Skogestig, VD, Vasakronan, Peter Broström, Head of Nordics, Savills IM och Therese Rattik, VD, Areim.

Ylva Sarby Westman, Vice VD på Kungsleden, kommer att moderera denna spännande förmiddag.

Passa på att anmäla dig och kom och mingla!
 


Pris
Anmälan är bindande, vid förhinder kan emellertid platsen överlåtas till en kollega.
Deltagaravgift: 3 750 kr exkl. moms.
Deltagande företag i MSCI Svenskt Fastighetsindex och MSCI Svenskt Bostadsindex: 2 750 kr exkl. moms.

Register Now

20 februari, 2020

Stockholm


Time

8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Location

IVA Konferenscenter
114 46 Stockholm
Grev Turegatan 16,


Agenda

feb 20, 2020
TIME DETAILS
8:00

Registrering och frukost

8:30

Moderator inleder
Ylva Sarby Westman, Vice VD, Kungsleden


MSCI Svenskt Fastighetsindex 2019 – hur gick det?
Hur har den svenska fastighetsmarknaden utvecklats under 2019? Utifrån en databas med fastighetsvärde på över 900 miljarder analyserar MSCI det gångna året.
Vilka regioner och fastighetstyper har visat högst avkastning? Vad har drivit värdeförändringen? Hur är det med marknadshyrorna och hur står sig
direktavkastningen i den 36-åriga indexserien? Med detaljerad data ner på fastighetsnivå kan många intressanta analyser göras.
Rikard Eliasson, Vice President, MSCI


FI och den kommersiella fastighetsmarknaden
Kommersiella fastigheter kan vara en källa till risk för den finansiella stabiliteten enligt FI som på senare tid ägnat den kommersiella fastighetsmarknaden uppmärksamhet.
FI har genomfört stresstester och nyligen infört högre kapitalkrav på bankernas fastighetsutlåning. Vad är FI:s aktuella syn och hur resonerar myndigheten kring riskreducerande åtgärder?
Anders Kvist, Senior rådgivare åt Generaldirektören, Finansinspektionen


Nedbromsningen – början på slutet eller slutet på en ny början
Är Federal Reserve och ECB klara med stimulans av ekonomin, eller har vi bara sett början på en mer expansiv politik? Det finns ett flertal risker och de flesta är av politisk natur, vilket gör dem extra svårlösta. Riksbanken gick mot strömmen, och i vad som verkade vara i motsatt riktning, mot vad makrodata indikerade. Kan man hålla sin riktning under 2020? Vad blir konsekvenserna för fastighetsmarknaden?
Pär Magnusson, Chief Rate Strategist, Swedbank

10.15

Fikapaus och mingel

10.55

Riksbyggens resa kring digital transformation och förändrade förutsättningar
Globalisering, Urbanisering och Digitalisering påverkar världen vi lever i. Världens länder knyts närmare varandra båda ekonomisk, kulturellt och politisk. Vi ser stor förflyttning från landsbygden till storstäder. Utvecklingen skapar förändrade förutsättningar för affärer och verksamhet, struktur och processer ändras i samhället och den pådrivande kraften är övergång till hållbara digitala tjänster och verktyg. Vad har vi som bolag för ansvar i den här resan? Vad krävs det för att transformera konservativa bolag till den digitala?
Amir Chizari, CIO, Riksbyggen


Panel – framtiden, transaktioner och förändringar
Hur ser panelen på marknaden framöver? Vilka delar av marknaden kommer att vara mest intressanta och är det fokus på geografier eller fastighetstyper?
Blir förvaltning eller transaktion den viktigaste strategin och vilka typer av affärer kommer att dominera? Vad riskerar att skaka om marknaden, uppåt eller nedåt? Gissning på index för 2020?
Johanna Skogestig, VD, Vasakronan
Peter Broström, Head of Nordics, Savills IM
Therese Rattik, VD, Areim

Scroll the table to the right to see more