Extended Viewer

MSCI Fastighetsseminarium 2018

Du har väl inte missat vårt Fastighetsseminarium? I år arrangerar vi det på Citykonferensen den 30 november med två teman.
Del ett kommer att gå in på riskfaktorer på fastighetsmarknaden; vilka faktorer bör beaktas och vilka metoder används för att prissätta dessa risker. Del två fokuserar närmare på handeln och dess utmaningar, en sektor som genomgår stora förändringar i och med e-handeln. Detta påverkar både handels- och industrifastigheter.

Vi kommer under förmiddagen att få höra spännande föredrag, både med en svensk och en internationell inblick.

I del ett kommer vi att höra Henrik Braconier, som kommer visa den syn Finansinspektionen har på svensk ekonomi. Vi kommer också att lyssna på Matthew Richardson och hur Fidelity International tänker på och hanterar risker utifrån ett fastighetsperspektiv. Passa även på att ställa frågor!

Del två inleds med Pia Hvalgren från Lindex som kommer att ge sin bild på framtiden, medan Will Robson, MSCI, analyserar trenderna inom handel- och industrifastigheter. En panel med experter avslutar därefter förmiddagen.

Seminariet modereras av Sara Östmark från Stenvalvet.

Klicka nedan för att anmäla dig. Hoppas att du tycker seminariet verkar intressant och att vi träffar dig där den 30 november!

Varmt välkommen!

OBS! Några av föredragen hålls på engelska.

Avgift:
Deltagaravgift: 3 750 kr exkl. moms.
 
Deltagande företag i IPD Svenskt Fastighetsindex och IPD Svenskt Bostadsindex: 2 750 kr exkl. moms.
Anmälan är bindande, vid förhinder kan emellertid platsen överlåtas till kollega.
 

Register Now

Nov 30, 2018

Stockholm, Sweden


Time

8:00 - 12:00

Location

Citykonferensen,
Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm,
Sweden
 

Agenda

Agenda
TIME DETAILS
8:00 Registrering och frukost
8:30 Seminariet börjar

Sara Östmark, Vice VD, Stenvalvet
Moderator hälsar alla välkomna och inleder

Thinking about risk factors for Real Estate

Hotar fastighetsmarknaden den finansiella stabiliteten?
Henrik Braconier, Chefsekonom, Finansinspektionen
En lång period av låga räntor och god tillväxt har lett till ökad riskaptit, höga tillgångspriser, och höga skulder i en kapitalintensiv bransch. Till synes stabila balansräkningar och god ränteteckning kan snabbt förändras till kreditrisker vid stigande räntor och även marknadsriskerna kan vara betydande. FI fokuserar gradvis mer på den kommersiella fastighetsmarknaden och kommer att ge sin syn på stabilitetsrisker och förutsättningar i en allt mer internationell värld.

Managing risks and uncertainties in direct real estate portfolios
Matthew Richardson, Strategic Consultant, Fidelity International
Real estate investment is a complex business and investors need to take account of a wide range of factors including tenant, asset and market level risks along with regulatory uncertainty and macro-economic factors. In this session we look at all of these inputs and suggest methods of pricing these risks and uncertainties when underwriting and/or managing direct real estate portfolios.

Frågestund
 
10:00 Fika
10:30 Forces at play in the retail sector

Detaljhandelns omställning och utmaningar i jakten på flexibilitet och bra lönsamhet.
Pia Hvalgren, Head of Expansion, Lindex
Hur är Lindex syn på fysiska butiker i den digitala eran. Har kravspecifikationerna ändrats? Hur är aptiten för lokaler och vilka lägen lockar? Är nya köpcentrum attraktiva att investera i och hur flexibla avtal tillåter dagens lagstiftning? Pia går igenom hur tiderna har förändrats och hur Lindex önskemål har utvecklats för att tackla dagens utmaningar.

Is retail’s pain industrial’s gain? Exploring the changing real estate sector dynamics driven by e-commerce.
Will Robson, Head of Applied Real Estate Research, MSCI
The “retail apocalypse”, the mass movement of consumers to e-commerce, has led to fears of shoppers abandoning physical bricks-and-mortar stores in favor of online shopping. Although e-commerce has disrupted industries once considered staples in retail properties, certain retail assets are thriving. At the same time industrial real estate has had the highest sector total returns across many global markets, driven by e-commerce. What insights can MSCI Global Intel give about these trends?

Paneldebatt
Fredrik Brodin, VD, Stendörren
Håkan Engstam, Transaktions- och IR-chef, Corem
Mikael Hesselvall
, CIO, Areim
Hur ser det ut för handel och logistik? Kommer marknaden förändras ytterligare och vilka risker ser man i konsumenternas förväntningar på framtiden och förändrade beteenden? Hur hanterar man som fastighetsägare en förändrad dynamik och hur hjälper man sina hyresgäster att kunna arbeta flexibelt? Vilka lägen är av högst intresse framöver? Hur fungerar nuvarande regler och avtal, vad skulle behöva ändras för att underlätta det gemensamma arbetet? Detta är ett antal av de frågor som kommer att diskuteras.

 
12:00 Seminariet slutar

Scroll the table to the right to see more