Extended Viewer

MSCI Fastighetsseminarium om hållbarhet

Årets fastighetsseminarium hanterar ämnet hållbarhet i fastighetsindustrin. Vi kommer med stöd av vårt team inom ESG research att analysera fastighetsbranschen, vilket ger oss en intressant inblick i hur vår industri betraktas utifrån. Dessutom får vi lyssna på hur ett urval av branschledare hanterar frågor om hållbarhet i sina portföljer. Seminariet avslutas med en paneldebatt i ämnet och självklart finns det utrymme att ställa frågor till de medverkande.


Pris

Anmälan är bindande, vid förhinder kan emellertid platsen överlåtas till en kollega.
Deltagaravgift: 3 750 kr exkl. moms.
Deltagande företag i MSCI Svenskt Fastighetsindex och MSCI Svenskt Bostadsindex: 2 750 kr exkl. moms.

Register Now

4 december, 2019

Stockholm


Time

8:30 - 12:00

Location

CityKonferensen
Malmskillnadsgatan 46,
111 57 Stockholm
Map and Directions


Agenda

4 december, 2019
TIME DETAILS
8.00

Registrering och frukost

8.30

Moderator inleder
Tobias Lindbergh, Head of Sustainable Finance, Handelsbanken

Analyzing ESG risks & opportunities that could impact shareholder value
Kristiina Ruuska, ESG Consultant, MSCI
Companies with strong ESG profiles may be better positioned for future challenges and experience fewer instances of bribery, corruption, and fraud. What are the most material environmental, social and governance risks MSCI ESG Research analyses for the real estate industry? How do these risks and opportunities affect the companies’ ESG rating profile?

Climate Value-at risk – Real Estate Analysis
Andrew Black, Climate Specialist, Carbon Delta – an MSCI company
Carbon Delta, an MSCI company, is an environmental fintech and data analytics firm specializing in climate change scenario analysis. The Climate Value-at-Risk (CVaR) Real Estate model can help financial institutions to identify asset level climate change impacts and further quantify the costs from both transition- and physical risk. How to protect assets from the worst effects resulting from climate change and identify new, innovative low carbon investment opportunities?

Utmaningar och möjligheter i AMF Fastigheters hållbarhetsarbete
Michael Eskils, Hållbarhetschef, AMF Fastigheter
Michael Eskils har arbetat på AMF Fastigheter i 20 år, varav de senaste 10 som hållbarhetschef. Michael kommer att beskriva AMF Fastigheters hållbarhetsarbete samt de klimatutmaningar bolaget möter i utvecklingen av fastigheter och kvarter som lyfter staden, bland annat vad det gäller minskad energi- och materialanvändning. Michael kommer även att berätta varför AMF Fastigheter har anslutit sig till Science Based Targets Initiative, ett världsomspännande initiativ som ger företag verktyg och stöd i arbetet med att sätta klimatmål i enlighet med Paris-avtalet. AMF Fastigheter kommer nu att verka för att bolagets klimatpåverkan ska gå i linje med 1,5 gradersmålet, ett arbete som kommer att medföra ett förändrat arbetssätt inom både förvaltning och projekt.

Social hållbarhet börjar med ett tryggt boende
Mikael Källqvist, VD, Mimer
Först en bostad och sedan ett jobb eller kanske tvärtom. Allmännyttan har till uppdrag att vara kommunernas egna verktyg för bostadsförsörjning, grunden till att kommunerna äger bostäder är för att skapa social hållbarhet. De verkar i stad och på landet, i små och stora kommuner, men uppdraget är detsamma. Vad som behövs kan dock skifta ganska mycket över tiden. Mikael skall tala om sina personliga erfarenheter från 30 år med detta uppdrag. Hur har frågan om hållbarhet förändrats över tid?

10.15

Fikapaus och mingel

10.55

Brännande teman inom hållbar fastighetsutveckling – samhällsplanerarens perspektiv
Elise Grosse, Hållbarhetschef Bygg & Fastigheter, Sweco
I tider av föränderlighet och ökad komplexitet, vad ser vi komma runt hörnet? Vad tar vi sikte på när vi planerar inom bygg och fastighet? Den här sessionen erbjuder planerarens perspektiv. Elise Grosse är Hållbarhetschef inom Bygg & Fastighet på Sweco - Europas ledande arkitekt- miljö- och teknikkonsulter för hållbar samhällsbyggnad. Elise bjuder in publiken till en interaktiv session där vi tillsammans adresserar brännande teman som förändrar villkoren inom hållbar fastighetsutveckling, såsom; klimatpåverkan, klimatdeklaration, klimatprissättning och cirkulärt index. Vilka klimatprognoser kommer att påverka fastighetsvärdet inom en snar framtid?

Paneldiskussion om hållbarhet från olika perspektiv
Anna Denell,
Hållbarhetschef, Vasakronan
Aksel Lundquist, Fund Manager, Brunswick Real Estate
Katarina Skalare, Chief Sustainability Officer, Heimstaden
Hans Wallström, Hållbarhetschef, Skanska Commercial Development Nordic
Hur ser synen på hållbarhet ut från olika delar av marknaden? Hållbarhet är viktigt för alla inblandande, men på olika sätt och utifrån olika vinklar. Vilka faktorer spelar in och vad förväntas beroende på vilken roll man har? Fastighetsägarna har sina utmaningar och ser de olika ut beroende på vilken typ av fastigheter man fokuserar på? Vilka krav har konstruktörssidan och hur bidrar de till en hållbar utveckling mot gröna byggnader? Hur ser det ut med finansieringen? Vår kunniga panel, som kommer från olika delar av branschen, kommer att diskutera ämnet ESG från varierande utgångspunkter.

12.00

Seminariet avslutas

Scroll the table to the right to see more