Understanding Performance Measurement Real Estate

Doel van deze training

In een dag krijgt u inzicht in de methoden en technieken die gebruikt worden door MSCI bij haar vergelijkende studies van vastgoedportefeuilles. De training is zeer interactief. In verschillende modules gaat u zelf aan de slag met de berekeningen. U krijgt u praktische ervaring hoe de metingen bepaald worden en hoe deze te interpreteren. Met deze kennis bent u in staat aandeelhouders of collega’s gedetailleerd te informeren.

U leert de verschillende methoden te onderscheiden en MSCI rapporten toe te passen in uw dagelijks werk.


Voor wie is deze training bedoeld

De training is bedoeld voor iedereen die een beter begrip wil krijgen van de Portefeuille Analyse Service van MSCI. De training is gericht op managers investor relations, asset managers en researchers.


Hoe is deze training opgebouwd

  • Introductie in rendementsbegrippen

  • Totaal rendement, direct (income return) en indirect rendement (capital growth)

  • Samengestelde rendementen

  • Benchmarking: bepaling van het rendement van meerdere portefeuilles tot een benchmark

  • De theorie en bepaling van attributie analyse scores

  • Wat zijn de bepalende factoren achter het indirect rendement

  • Hoe worden inkomstenanalyses en afgeleide parameters bepaald


Wat kost deze training

Het reguliere tarief is €600 per deelnemer. Voor medewerkers van klanten van MSCI is het tarief €500 per deelnemer. Deze tarieven zijn exclusief BTW, maar inclusief kosten voor materiaal, verblijf en lunch.

Voor deze training is het gebruik van een eigen laptop noodzakelijk.

Register Now

Nov 4, 2015

|The Netherlands


Time

9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Location

MSCI Office - Almere
Busplein 30
1315 KV Almere
Postbus 1005, 1300 BA
Netherlands
 


Scroll the table to the right to see more